حراج سرور، سرور ارزان، خرید سرور ارزان

  • هر کدام از پلن ها به تعداد محدود موجود می باشند و ممکن است با سفارش لحظه ای ، تا دقایق / لحظات آینده موجودی آن به اتمام برسد .
    اگر قصد خرید سرورهای حراج شده را دارید ، تا قبل از اتمام موجودی سریعا اقدام به خرید آن نمایید .
Showing 37 Servers
cPanel Hosting Server 16GB
VDS
ID 1138

XEON CPU

CPU 8 Core - (8GHz)
Ram 16GB
SAS 500GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Germany
OS Linux
ماهیانه 488.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات cPanel Hosting Server 16GB :

این سرور دارای لایسنس رایگان سی پنل / لایت اسپید / کلود لینوکس / آنتی شلر / آنتی اسپم ایمیل / اس اس ال رایگان Let’s Encrypt می باشد.

DirectAdmin 4GB Server
VPS
ID 1134

Core i7 CPU

CPU 4 Core - (4GHz)
Ram 4GB DDR4
HDD 100GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Germany
OS Linux
ماهیانه 155.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

DirectAdmin LiteSpeed

توضیحات DirectAdmin 4GB Server :

این سرور دارای لایسنس رایگان دایرکت ادمین و لایت اسپید می باشد.

cPanel Server 8GB
VPS
ID 1133

XEON CPU

CPU 6 Core - (5GHz)
Ram 8GB
SAS 150GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location France
OS Linux
ماهیانه 250.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات cPanel Server 8GB :

این سرور دارای لایسنس رایگان سی پنل و لایت اسپید می باشد

cPanel Server 6GB
VPS
ID 1132

XEON CPU

CPU 6 Core - (5GHz)
Ram 6GB
SAS 150GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location France
OS Linux
ماهیانه 200.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات cPanel Server 6GB :

این سرور دارای لایسنس رایگان سی پنل و لایت اسپید می باشد.

IR Server cPanel 8GB
VDS
ID 1130

XEON CPU

CPU 8 Core - (8GHz)
Ram 8GB
SSD 90GB
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: AsiaTech
Location Iran
OS Linux
ماهیانه 238.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات IR Server cPanel 8GB :

این سرور دارای لایسنس رایگان سی پنل + لایت اسپید می باشد.

VPS 4GB Canada
VPS
ID 1126

XEON CPU

CPU 4 Core - (3GHz)
Ram 4GB
SAS 100GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location Canada
OS Linux
Windows
ماهیانه 140.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

Canada VPS 6GB
VPS
ID 1125

XEON CPU

CPU 4 Core - (4GHz)
Ram 6GB
SAS 100GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location Canada
OS Linux
Windows
ماهیانه 175.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

VDS 12GB Germany
VDS
ID 1124

Core i7 CPU

CPU 8 Core - (6GHz)
Ram 12GB
HDD 200GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Germany
OS Linux
ماهیانه 350.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

DirectAdmin LiteSpeed

توضیحات VDS 12GB Germany :

این سرور دارای لایسنس رایگان دایرکت ادمین و لایت اسپید می باشد.

cPanel Server 4GB
VPS
ID 1123

Core i7 CPU

CPU 4 Core - (4GHz)
Ram 4GB
HDD 100GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Germany
OS Linux
ماهیانه 160.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات cPanel Server 4GB :

این سرور دارای لایسنس سی پنل و لایت اسپید می باشد.

cPanel VDS 6GB
VDS
ID 1122

XEON CPU

CPU 6 Core - (5GHz)
Ram 6GB
SAS 150GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location France
OS Linux
ماهیانه 200.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات cPanel VDS 6GB :

این سرور دارای لایسنس سی پنل و لایت اسپید می باشد.

cPanel Server 8GB
VDS Server
ID 1121

Core i7 CPU

CPU 6 Core - (6GHz)
Ram 8GB
SAS 200GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Germany
OS Linux
ماهیانه 275.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات cPanel Server 8GB :

این سرور دارای لایسنس سی پنل و لایت اسپید می باشد.

IR VDS 16GB
VDS
ID 175

XEON CPU

CPU 16 Core - 16 x 1GHz ( 16 Core )
Ram 16GB ECC Reg
SSD 512GB _ SSD Pro
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: AsiaTech
Location Iran
OS Linux
ماهیانه 650.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات IR VDS 16GB :

این سرور دارای لایسنس رایگان سی پنل و لایت اسپید و کلود لینوکس می باشد.

VDS Iran 24GB
VDS
ID 173

XEON CPU

CPU 18 Core - ( 18 x 1GHz )
Ram 24GB ECC
SSD 200GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: ParsOnline
Location Iran
OS Linux
Windows
ماهیانه 590.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

DirectAdmin

توضیحات VDS Iran 24GB :

این سرور نیمه اختصاصی شامل دایرکت ادمین رایگان می باشد.

VDS 16GB Iran
VDS
ID 172

XEON CPU

CPU 16 Core - 16 x 1GHz ( 16 Core )
Ram 16GB ECC Reg
SSD 300GB
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: ParsOnline
Location Iran
OS Linux
Windows
ماهیانه 499.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

DirectAdmin

توضیحات VDS 16GB Iran :

این سرور نیمه اختصاصی شامل دایرکت ادمین رایگان می باشد.

Download Server 1TB
Download Server
ID 171

Core i7 CPU

CPU 4 Core - (4GHz)
Ram 3GB
HDD 1TB Sata Ent
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Germany
OS Linux
ماهیانه 238.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

DirectAdmin

توضیحات Download Server 1TB :

این پلن شامل دایرکت ادمین رایگان و نصب و کانفیگ رایگان می باشد.

Download Server 500GB
Download Server
ID 167

Core i7 CPU

CPU 4 Core - (4GHz)
Ram 3GB
HDD 500GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner / OVH
Location Germany France
OS Linux
Windows
ماهیانه 134.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

Ram 3GB cP VPS
VPS
ID 165

XEON CPU

CPU 4 Core - (3GHz)
Ram 3GB
HDD 75GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Germany
OS Linux
ماهیانه 128.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات Ram 3GB cP VPS :

این سرور دارای لایسنس رایگان سی پنل و لایت اسپید می باشد.

Dedicated Server 32GB
Dedicated Server
ID 164

XEON CPU

CPU 2 * Intel Xeon E5620
Ram 32GB DDR3
SSD 2 x 500GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: AsiaTech
Location Iran
OS Linux
Windows
ماهیانه 888.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel DirectAdmin Plesk

توضیحات Dedicated Server 32GB :

این سرور دارای لایسنس رایگان سی پنل / پلسک / دایرکت ادمین می باشد.

France VDS Hosting
VDS
ID 163

XEON CPU

CPU 8 Core - (6GHz)
Ram 12GB
SAS 300GB Ent
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location France
OS Linux
ماهیانه 325.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel LiteSpeed

توضیحات France VDS Hosting :

این  سرور دارای لایسنس رایگان سی پنل و لایت اسپید می باشد

Germany 2GB VPS
VPS
ID 162

Core i7 CPU

CPU 4 Core - (2GHz)
Ram 2GB DDR4
SAS 60GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Germany
OS Linux
ماهیانه 99.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel

توضیحات Germany 2GB VPS :

سرور فوق دارای لایسنس رایگان سی پنل می باشد.

Germany 6GB VPS
VPS
ID 161

Core i7 CPU

CPU 6 Core - (5GHz)
Ram 6GB
SAS 200GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Germany
OS Linux
Windows
ماهیانه 178.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel

توضیحات Germany 6GB VPS :

سرور فوق دارای لایسنس رایگان سی پنل می باشد.

France 3GB VPS
VPS
ID 160

XEON CPU

CPU 4 Core - (3GHz)
Ram 3GB
SAS 75GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location France
OS Linux
Windows
ماهیانه 99.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

France VPS 6GB
VPS
ID 159

XEON CPU

CPU 6 Core - (5GHz)
Ram 6GB
SAS 150GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location France
OS Linux
Windows
ماهیانه 199.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

DirectAdmin

توضیحات France VPS 6GB :

این سرور دارای لایسنس رایگان دایرکت ادمین می باشد.

Canada VPS 8GB
VPS
ID 158

XEON CPU

CPU 6 Core - (6GHz)
Ram 8GB
SAS 200GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location Canada
OS Linux
Windows
ماهیانه 245.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

IR VDS 32GB
VDS
ID 1128

XEON CPU

CPU 16 Core vCPU (16GHz)
Ram 32GB ECC Reg
SSD 2 x 500GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: ParsOnline
Location Iran
OS Linux
Windows
ماهیانه 915.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel

توضیحات IR VDS 32GB :

این سرور نیمه اختصاصی دارای cPanel رایگان می باشد.

IR VDS 4GB
VDS
ID 155

XEON CPU

CPU 4 Core - (4GHz)
Ram 4GB
SSD 60GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: AsiaTech
Location Iran
OS Linux
ماهیانه 169.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

DirectAdmin LiteSpeed

توضیحات IR VDS 4GB :

این پلن دارای لایسنس رایگان دایرکت ادمین و لایت اسپید می باشد.

FR 8GB
VPS
ID 142

XEON CPU

CPU 6 Core - (6GHz)
Ram 8GB
SAS 200GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: OVH
Location France
OS Linux
Windows
ماهیانه 220.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

DirectAdmin Plesk

Finland VPS 8GB
VPS
ID 139

Core i7 CPU

CPU 6 Core - (6GHz)
Ram 8GB
SAS 200GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Finland
OS Linux
Windows
ماهیانه 228.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

DirectAdmin Plesk

توضیحات Finland VPS 8GB :

تحویل 6 الی 72 ساعت

VDS SSD 500GB
VDS
ID 116

XEON CPU

CPU 6 Core - (6GHz)
Ram 6GB ECC
SSD 500GB
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: AsiaTech
Location Iran
OS Linux
ماهیانه 400.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel DirectAdmin Plesk

توضیحات VDS SSD 500GB :

این سرور دارای یک هارد SSD اختصاصی 500GB می باشد.

Finland 16GB
VDS
ID 140

Core i7 CPU

CPU 8 Core - (8GHz)
Ram 16GB
SAS 500GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: Hetzner
Location Finland
OS Linux
Windows
ماهیانه 450.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel DirectAdmin Plesk

توضیحات Finland 16GB :

دارای لایسنس رایگان کنترل پنل , تحویل 6 الی 72 ساعت.

IR 24GB
VDS
ID 136

XEON CPU

CPU 16 Core - ( 16 Core )
Ram 24GB
SSD 200GB
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: AsiaTech
Location Iran
OS Linux
Windows
ماهیانه 650.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel DirectAdmin Plesk

توضیحات IR 24GB :

این پلن دارای لایسنس رایگان می باشد.

IR Dedicated Server 8GB
Dedicated Server
ID 149

XEON CPU

CPU Intel Xeon X3430
Ram 8GB DDR3
HDD 2TB + 1TB SATA
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: ParsOnline
Location Iran
OS Linux
Windows
ماهیانه 480.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : 150.000 تومان

سفارش

IR Dedicated Server 16GB
Dedicated Server
ID 148

Core i7 CPU

CPU Core i3 - 3220
Ram 16GB DDR3
HDD 1TB SATA
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: ParsOnline
Location Iran
OS Linux
Windows
ESXi
ماهیانه 530.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : 150.000 تومان

سفارش

IR Dedicated Server 16GB
Dedicated Server
ID 147

Core i7 CPU

CPU Core i7 - 3770
Ram 16GB
HDD 2 * 1TB SATA
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: ParsOnline
Location Iran
OS Linux
Windows
ESXi
ماهیانه 640.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : 150.000 تومان

سفارش

IR Dedicated Server 16GB
Dedicated Server
ID 146

XEON CPU

CPU 2 * Intel Xeon E5620
Ram 16GB DDR3
SAS 300GB SAS 10K
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: ParsOnline
Location Iran
OS Linux
Windows
ESXi
ماهیانه 740.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : 150.000 تومان

سفارش

IR Dedicated 32GB
Dedicated Server
ID 145

XEON CPU

CPU 2 * Intel Xeon E5620
Ram 32GB DDR3
SAS 2 * SAS 10K 300GB
Port 1Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: ParsOnline
Location Iran
OS Linux
Windows
ESXi
ماهیانه 990.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : 150.000 تومان

سفارش

IR Dedicated 64GB
Dedicated Server
ID 110

XEON CPU

CPU 2 x Intel Xeon - E5620
Ram 64GB
SSD 2 x 500GB
Port 10Gbps
Traffic Unlimited
Datacenter: AsiaTech
Location Iran
OS Linux
Windows
ESXi
ماهیانه 1.600.000 تومان

کانفیگ : رایگان
هزینه ستاپ : رایگان

سفارش

cPanel DirectAdmin Plesk LiteSpeed

راهنمای آیکون ها :

cPanel سرور دارای کنترل پنل "سی پنل" رایگان می باشد .

DirectAdmin سرور دارای کنترل پنل "دایرکت ادمین" رایگان می باشد .

Plesk سرور دارای کنترل پنل "پلسک" رایگان می باشد .

LiteSpeed سرور دارای وبسرور "لایت اسپید" رایگان می باشد .

Xeon سرور دارای پردازنده Xeon می باشد .

Core i7 سرور دارای پردازنده Intel Core™ i7 می باشد .

AMD سرور دارای پردازنده AMD می باشد .


Copyright © 2018 Market System Developed by IRANWEBSV.NET

  • هر کدام از پلن ها به تعداد محدود موجود می باشند و ممکن است با سفارش لحظه ای ، موجودی آن به اتمام برسد .
  • در صورتی که هرگونه سوال در مورد سرورهای حراج شده دارید ، با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید .
  • تعرفه ها بر حسب نرخ تومان تنظیم شده اند .
logo-samandehi
نماد اعتماد