- ایران وب سرور - هاست-دامنه-سرور
بازگشت به صفحه ی اصلی وبسایت

سفارش قیمت سالانه قیمت ماهانه کنترل پنل PHP Version IP اختصاصی پارک دامین دامین اضافه پهنای باند مقدار فضا
Order ۱۲٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۰ تومان Cpanel Yes با درخواست Yes Yes نامحدود ۱۰۰ مگابایت
Order ۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰ تومان Cpanel Yes با درخواست Yes Yes نامحدود ۲۵۰ مگابایت
Order ۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰ تومان Cpanel Yes با درخواست Yes Yes نامحدود ۵۰۰ مگابایت
Order ۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰ تومان Cpanel Yes با درخواست Yes Yes نامحدود ۱۰۰۰ مگابایت
Order ۶۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۰۰ تومان Cpanel Yes با درخواست Yes Yes نامحدود ۲۰۰۰ مگابایت
Order ۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰ تومان Cpanel Yes با درخواست Yes Yes نامحدود ۵۰۰۰ مگابایت
Order ندارد ۱۳٫۰۰۰ تومان Cpanel Yes با درخواست Yes Yes نامحدود نامحدود

بازگشت به صفحه ی اصلی وبسایت